Fi kommenterar ”Konstnär – oavsett villkor?”

I förra veckan överlämnade Konstnärspolitiska utredningen betänkandet ”Konstnär - oavsett villkor?” till kultur- och demokratiministern.