Fler föreningar ska få stöd till barn och ungas kulturutövande

Föreningar som bedriver kulturverksamhet som ger barn och unga möjlighet till eget skapande ska kunna ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen. Det är syftet med ett nytt förslag som kulturförvaltningen har tagit fram.