Flera kulturskolor behöver göra mer för att nå alla elever

Pågående forskning vid Lunds universitet visar att de svenska kulturskolorna behöver bli bättre på att nå nyanlända elever och personer med funktionsnedsättning.