Förändring för att utveckla kulturskolan

Växjö kommuns utbildningsförvaltning svarar på Lärarförbundets debattartikel i Smålandsposten den 31 januari där Lärarförbundet skriver att lärarna