Förklädd gud ställs in på grund av covid-19

Karlskoga kommun har infört nya direktiv för sina anställda angående coronaviruset. Även planerade evenemang påverkas då försiktighetsåtgärderna innebär att de anställda inte ska delta i större sammankomster.