Forskaren: "Viktigt att kulturskolorna är till för fler barn"

Adriana Di Lorenzo Tillborg, doktorand i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö, är positiv till idéerna om en kulturskolelag som säkrar tillgången till en kulturskola.