Förskolor, fritids och Kulturskolan slipper besparingar i S-förslaget

Halmstad Förskolorna, fritidshemmen och Kulturskolan skyddas när Socialdemokraterna presenterar sitt besparingsförslag för barn- och ungdomsnämnden.