Förslag: Lagstifta för att skydda kulturskolorna Om Kulturnytt i P1

Kulturskolorna i Sverige bör skyddas genom en ny lag, enligt Kulturskolerådet.