Förslaget: Lägg ner musikskolan i Vindeln

Den kommunala musik- och kulturskolan växer i Sverige, men i Västerbotten har trenden varit den motsatta när det gäller antalet kommuner som har en. Senaste kommunen i raden där det finns politiska förslag om nedläggning är Vindeln.