Från nedsättning till uppsättning

Föreningen Pascal har av Arvsfonden fått medel för projektet ”Från nedsättning till uppsättning”. 

 

Föreningen Pascal har av Arvsfonden fått medel för projektet ”Från nedsättning till uppsättning”. Projektet syftar till att samla in tips och metodik om hur man kan arbeta på bland annat kultursko- lor för att verksamheten skall bli mer tillgänglig för alla med olika funktionsnedsättningar. Projektet söker nu kontakt med kulturskolor. Är din kulturskola intresserad av att delta? Ta kontakt med Håkan Sandh, hakan@sandh.nu eller 0708 317498.

Kulturskolan i Örebro och Världens Barn