Ge förutsättningar för en kulturskola för alla unga

Cecilia Magnusson (M) ifrågasätter regeringens hantering av kulturskolan och menar att regeringen styr över kommunernas frivilliga ansvar. (Foto: Riksdagen)