Göran Lagervalls pedagogstipendier 2019

Kungliga Musikaliska Akademien har beslutat att också 2019 dela ut pedagogpriser riktat till de svenska musik/kulturskolorna och med huvudsaklig inriktning på musik. Finns det någon skicklig pedagog i din skola som förtjänar att uppmärksammas, och som du skulle vilja föreslå till Göran Lagervalls pedagogstipendier?

Här kan du lämna dina förslag

Kulturskolerådet lämnar förslag på kandidater till Akademien. Det kan vi bara göra med er hjälp. Vi vill att du som ledare föreslår lämpliga kandidater, inte att pedagogerna anmäler sig själva. Kriterier vi vill att du argumenterar utifrån är unika pedagogiska insatser, marknära förnyelser inom musikområdet samt genrebreddning. Kulturskolerådet önskar att du anger en referensperson så vi kan ta in kompletterande uppgifter om pedagogen ifråga. Pedagogpriset kan gälla både lärare och ledare. I sin prioritering tar arbetsgruppen hänsyn till spridning i kön, ålder och geografisk placering.

Förslag på kandidater lämnas senast den 12 augusti HÄR

temp_006.jpg