Göran Lagervalls Pedagogstipendium till Eva Nilsson på Kulturskolan

Vid Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst måndag 25 november tilldelades Kulturskolans Eva Nilsson Göran Lagervalls Pedagogstipendium. Eva får stipendiet för sina insatser inom Suzukiundervisningen och sitt stora engagemang för elever och medarbetare.