Göteborgs universitet får 4,5 miljoner för att utbilda fler lärare till kulturskolan

Göteborgs universitet är ett av de sex lärosäten som får medel för att utbilda fler lärare till kulturskolan. Satsningen är en del i regeringens nationella strategi för kulturskolan som syftar till att fler barn och unga i Sverige ska få tillgång till kulturskolan.