Hälften av landets kommuner bryter mot skollagen

En ny undersökning från Kulturskolerådet visar att elever i mer än hälften av landets kommuner deltar i Kulturskolans verksamhet under skoltid. Det bryter mot skollagen. Men att begränsa möjligheten skulle hårdast drabba barn som bor i glesbygd eller har sämre socioekonomiska förutsättningar, enligt undersökningen.