Handbok för jämställt ledarskap

Denna handbok i jämställt ledarskap bygger bland annat på erfarenheterna från projektet På lika villkor som drivits av Sveriges Kulturskoleråd med medel från Statens Musikverk. Föreningen IMPRA var också med i utarbetandet av projektidén.

I skriften finns exempel, metoder och information hur man kan arbeta med jämställdhet och ett normkritiskt arbete på en kulturskola!
http://www.kulturskoleradet.se/sv/publikation/handbok-jamstallt-ledarska...

Omslag handbok för jämställt ledarskap