Händer i förändring

Välkommen in i ett nytt år! Även tidning- ens format är nytt men kärnan i vår verksamhet är densamma. Vi förenas i strävan att ge möjligheter för Sveriges alla unga att komma till uttryck med sina estetiska språk i ett spännande brett spektrum av variationer!

Annars är det mycket som vänds upp och ner. I det politiska landskapet är det förändringar från dag till dag som tvingar alla att åka berg- och dalbana i beslutstivolit. Tonen i sociala medier hårdnar. Kommentarsfält fylls av angrepp. Du är »x-ist«- och du är »nn-ist «. Bedöm och fördöm. Men alla är värda att tas på allvar. Låt oss göra det med respekt och omdöme så vi kan samtala om viktiga samtidsfrågor utan solkiga läppar.

Lyfter vi blicken lite vidare kan vi se situationer som är så obarmhärtiga att vi saknar ord. Halva befolkningen i Syrien befinner sig på flykt. Grannländerna som dignar under flykting- strömmarna. Ingen klarar lösa grundfrågan så landet får fred och folk kan återvända hem, - det fyller mig med en djup fasa! Hur kan världen bara stå och titta på?!

Det sträcks ut förfärliga händer som brutalt visar vad som händer om man inte följer den som pekar med hela handen. När en liten oansenlig penna kommer i händerna på någon med estetiska färdigheter och ifrågasättande förhållningssätt, så kan det vända upp och ner på världen. Kul- turarbetare och konstnärer har i alla tider spelat en viktig roll för att sätta ljuset på det som den korrumperade makten vill gömma i skugglandet. Man kan tycka att det är ju »bara musik, ord eller teckningar« men det rymmer en verklig- het som provocerar, berör och avslöjar. Det innebär att kul- turskolornas uppdrag är mäktigt och angeläget. Fett utmanande och sjukt spännande, kan man också uttrycka det.

»Man måste kunna se möjligheten i förändringen, annars orkar man inte med den« sa en kollega nyss. Förändringar av ekonomiska ramar, digitala plattformar och värderingar som förskjuts är bara några i raden av utmaningar vi måste hantera om vi har lust eller ej. Du sitter med första numret av Kulturskolan Magasin i dina händer. Här möts vi och tar tillsammans nya tag i en föränderlig värld!