Handlingsplan för samverkan kring kultur i hela länet på gång

En handlingsplan för att utveckla och stärka samverkan mellan länets kommuner, Nätverket för regional kulturutveckling och större kulturinstitutioner med fokus på kultur i hela länet är nu på gång. Ett första utkast av ”handlingsplan i samverkan mellan region/kommun” kommer att presenteras i maj.