Hårda besparingar inom Tranåsförvaltning – flera skolor kan stå på spel

Barn- och utbildningsförvaltningen har dragit ner på sin personalstyrka. Men fler åtgärder behövs för att få en budget i balans. Två landsbygdsskolor och en kulturskola skulle kunna stå på spel.