Helen Sjöholm om nedskärningsförslag: Jag blir ledsen

Det finns förslag från kommuntjänstemännen på att skära ner kulturskolans budget från 27 till 17 miljoner kronor fram till år 2022.