Hille bibliotek hotas av nedläggning – bibliotekarien: "Sorgligt för Hilleborna"

Maria Berglind Wallmo har varit bibliotekarie på Hille bibliotek i drygt två år.Hon tycker att det vore en stor förlust om det läggs ned.