Högerns budget slår mot ungas kulturbehov

Debatt Det blir allt tydligare hur högerpartiernas ekonomiska politik prioriterar skattesänkningar för de rika på bekostnad av barnen. Tillgången till konst och kultur ska nu avgöras av inkomst, bostadsadress och utbildningsnivå, skriver Anna Sibinska (MP) och Lars-Olof Karlsson (MP).