Ingen kulturskoleaktivitet på skoltid – eleverna riskerar att försvinna

Enligt Skolverket är det bara okej för elever att delta i kulturskolans aktiviteter under raster eller håltimmar.