Inget depp i Sorsele över slopade kulturmiljoner

Riksdagen har beslutat att slopa sitt miljonstöd till kulturskolan. I Sorsele har man just bestämt sig för att starta en kulturskola.