Inget kulturskolebidrag 2019

I det regleringsbrev Kulturrådet fått från regeringen för 2019 finns kulturskolebidraget inte med. Det innebär att bidraget inte kan sökas för nästa år.