Initiativ för ökade kultursatsningar i glesbygden

Fransesca Quartey, vd på Västerbottensteatern. Foto: Patrick Degerman."Det är hög tid att diskutera kulturens betydelse för en plats och för de som bor där"