Innan skolbussen går

Djupast sett är detta ännu ett slag mot glesbygden.

Om Sundbybergs kommun skulle haft samma befolkningstäthet som Arjeplogs kommun skulle det bott 2 människor i Sundbyberg. Om Arjeplog haft samma befolkningstäthet som Sundbyberg så hade det bott drygt 85 miljoner i Arjeplog. Exemplet visar skillnaden på förutsättningar för Sveriges kommuner. I vissa delar av Sverige är det långt mellan människorna, och just därför har vi organiserat verksamheter på olika sätt.

Detta gäller också kulturskolor med undervisning under elevernas skoldag, särskilt i de delar av Sverige där annars logistiken rest oöverstigliga hinder. Skolbussen går och med den försvinner eleverna och möjligheten att bedriva kulturskola. Genom ett klokt system under över fem decennier har rektor på varje skola haft möjligheten att göra en bedömning i fall elever får gå ifrån ordinarie skolundervisning för att ta del av instrument- och sångundervisning. Detta är nu ifrågasatt efter att Skolinspektionen har lagt ett föreläggande om vite på 500 000 kr till Gislaveds kommun. Skolinspektionen hävdar att Gislaveds kommun inte uppfyller författningskraven avseende att kommunen säkerställer att eleverna i grundskolan fullgör sin skolgång. I beslutet hänvisar Skolinspektionen till den del av Skollagen som beskriver vad rektor får ge ledigt för.

Givetvis har Kulturskolerådet agerat omedelbart i frågan och arrangerat ett möte mellan Gislaveds Musikskola, SKL och Statens Kulturråd. Vidare har vi fört en dialog med berörda myndigheter och departement samt ställt frågor till samtliga partiers talesperson i kulturfrågor kring vad de är beredda att göra i frågan. Är de beredda att göra en justering av skollagen

Frågan angår inte bara oss som är aktiva i kulturskolan. Djupast sätt är detta ännu ett slag mot glesbygden när hänsyn inte tas till det avlånga landet Sveriges inbyggda logistiska hinder.

Att slå sönder ett framgångsrikt femtioårigt samarbete mellan skola och kulturskola får oerhörda konsekvenser. Nu måste man på nationell nivå utreda frågan! I detta måste Barnkonventionen vägas in där artikel 31 föreskriver kultur till alla barn. Svensk kulturskola är beredda att ta på sig det uppdraget – i fall vi får träffa barnen innan skolbussen går!