Innovationsmetod ska locka fler till framtidens bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar

Sjöbo är en av 32 kommuner som deltar i satsningen Mer för fler, ett projekt som ska få fler att ta del av kulturverksamheterna i hemkommunen.