Jag får en känsla av att de styrande inte förstår vad kulturen bidrar med

Malmö symfoniorkester, MSO, tillhör de verksamheter som berörs av Region Skånes besparingar under det kommande året. Här under en konsert med gitarristen Göran Söllscher. Bild: Patrick Persson