Jalle Lorensson ny ordförande

Den 22 mars valdes Jalle Lorensson till ordförande för Kulturskolerådet på föreningens årsmöte. Jalle är idag chef för kulturskolan i Malmö. Han har också lång erfarenhet som ämneslärare liksom av att spela munspel i Malmöbandet Wilmer X som han varit trogen sedan dess start 1978. 

Mångsysslaren Lorensson, som både har varit verksam som tennistränare och skådar fåglar, har också akademisk bakgrund med en filosofie magisterexamen i pedagogik. I dag är han chef för Kulturskolan i Malmö sedan 2010, något han kommer att fortsätta med.

– Jag är väldigt glad för att kulturskolorna valde mig – det är ett stort förtroende. Kulturskolerådet har många viktiga uppdrag som att bidra till att kulturskolorna blir bättre på att nå fler unga utanför den välutbildade medelklassen. Vi måste bli relevanta för fler, säger Jalle Lorensson.

Frågan om kompetensförsörjning central 
– Utbudet ska möta ungas intresse och vi behöver lärare som klarar den uppgiften. Just nu är det svårt att hitta lärare på många håll. Att klara det är en stor utmaning och vi behöver göra mer, säger Jalle Lorensson. 

Flera kommuner har skurit ner på kulturskoleverksamheten, bland andra Mölndal, Stockholm, Sigtuna och Sala. När statsbudgeten från M och KD klubbades i riksdagen försvann 100 miljoner kronor som tidigare öronmärkts för kulturskolorna.

– Det är beklagligt och trist. Statsbidraget genererade mycket bra utvecklingsarbete som gav tusentals unga bättre möjligheter. Om det ska skäras ner menar jag att vi måste stå upp för att prioritera unga. Det är inte anständigt att unga ska drabbas på det här sättet, säger Jalle Lorensson.

Kulturskolerådet är en förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Kulturskolerådets vision är att alla barn och unga ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet med hög kvalitet och tillgänglighet.

 

Kontakt:
Jalle Lorensson, Chef Malmö kulturskola
Tfn. 070-2984983
Torgny Sandgren, Kulturskolerådets generalsekreterare
Tfn. 070-6717946

Pressbilder: http://www.kulturskoleradet.se/sv/om-smok/pressbilder

 

 

Jalle Lorensson (Foto: Anders Roos)