Kan det svenska musikundret visa vägen?

Det svenska musikundret framhålls ofta som den ekonomiskt starkaste delen av de kreativa näringarna i Sverige. Ofta pekar man också på kombinationen av bredd och spets. Kan modellen för musikundret reproduceras?