Kärt barn har många namn

I förslag till våra reviderade stadgar skriver vi att föreningens syfte är att kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Detta blir viktiga frågor för årsmötet att fatta beslut om.

Härom veckan var jag och såg den nyskrivna operan ”Written on skin” med musik av George Benjamin och text Martin Crimp. Förutom en stark handling med musik och sångarprestationer som berörde, var den en scen som etsade sig fast. Den kvinnliga huvudpersonen tilltalades hela första delen som ”kvinnan”. Inte förrän långt in i händelserna utspelar sig en dialog där henne namn nämns första gången och färgstarkt skrivs över hela fonden. Först då hajar man till och inser att hon fram till dess varit ett osynlig ”ting” som nu blev en person, en riktig människa.

Att någon kan ditt namn och säger det respektfullt väcker starka goda känslor. Namn har ofta valts med omsorg och betyder något. I Barnkonventionen framgår barns rätt att ha ett namn. Hur namnet används spelar roll. Smeknamn och öknamn uppstår på gott och ont. En gång gjordes ett intressant skapandeprojekt på vår skola som handlade om att med olika material göra en mobil som föreställde ditt namn och hur du upplevde det. Eleverna skapade fantastiska och fullständigt unika kreationer. Att utforska och beskriva sig själv - en lovslång process! I skolklassen är det oroväckande lätt att minnas busungens namn men pinsamt svårt att komma ihåg det gråa lagombarnets namn. Det blir inte alltid rättvist. I en nyligen framtagen mediarapport kan man se en liknande koppling. När det rapporteras om musik- och kulturskolornas verksamheter saknas beskrivningar av den stora, självklara, långsiktiga, betydande verksamhet vi har. Enkla ytterligheter dominerar - det är fyrverkeri av rara barn på scen eller gråt över nedskärningar eller nedläggningshot.

I styrelsen har vi funderat och kommit till klarhet om att det är dags för SMoK att byta namn till Sveriges Kulturskoleråd.  För den som är invigd är SMoK ett kort enkelt namn, men det kan också upplevas internt. Om man tänker begreppet kulturskola lite bredare och naturligt inkluderar både musik- och kulturskolor under samma paraply blir det inte så krångligt. Mer begripligt och tydligt faktiskt. Vi blev påminda om det redan förra året när vi skulle framställa foldern till Almedalen och maningen till att ta fram en nationell strategi. Nu när nya personer på såväl departement, myndigheter och kanslier som i medier ska förstå och benämna vår rika viktiga verksamhet och kunna formulera strategiskt gångbara dokument upplever vi det som en angelägen sak. "Kulturskolerådet" känns enkelt och direkt. I förslag till våra reviderade stadgar skriver vi att föreningens syfte är att kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Detta blir viktiga frågor för årsmötet att fatta beslut om.