Klyftan mellan barn i Sverige är förödande

Majblommans nya rapport bekräftar oroande siffror från SCB och Unicef. Klyftan mellan barn är förödande och förstärks av att många svenska kommuner saknar både kunskap om och insatser mot barnfattigdom. En rad åtgärder krävs, skriver Majblommans generalsekreterare Tove Lindahl Greve.