Knappt två tjänster bort från kulturskolan i Ronneby

Kulturskolans personal fick under måndagen ta del av det underlag till beslut som kulturförvaltningen har arbetat fram. Enligt förslaget ska 1,8 tjänster försvinna inom områdena drama, bild och piano. Dessutom ska avgifterna fördubblas.