Kommunens satsning på fritidscheckar fortsätter

Nu är det klart att alla barn och unga mellan 0-18 år i Vansbro kommun även i år får en fritidscheck på 500 kronor. Syftet med fritidschecken är att stimulera barn och unga att delta i aktiviteter. Förra året delades 1 460 fritidscheckar ut och utnyttjades till 64 procent.