Kommuner som satsar på kultur

Trots att vänsterstyrda kommuner dominerar bland dem som dragit ner mest på kultur per invånare, är de också överrepresenterade bland kommunerna som ökat mest.