Kommunstyrelsen ger stöd till Thomanders

lund Förra året fick det folkliga arrangemanget Thomanders jul inte ekonomiskt stöd av kommunstyrelsen. Avslaget motiverades med att ansökan kom in för sent.