Korta köerna till musikskolan

Fabian Zäll (L): Viktigare med musikundervisning än Kulturskolans monopol.