Kultur i Väst och kulturskolan

Här hittar du samlad information om Kultur i Västs arbete med Västra Götalandsregionens kulturskolor. Jenny Berner och Anette Andersson Huber har det övergripande ansvaret för Kultur i Västs arbete med kulturskolan. De olika projekten genomförs av flera olika producenter och konsulenter på förvaltningen, ibland även i samarbete med externa parter.