"Kultur och fritid" tas bort

Neddragna jalusier på Sjöängen när kultur- och fritidsförvaltning försvinner. Foto: Alf Anneborg