Kultur- och fritidsförvaltningen säger nej till kulturcheckar

Lund bör inte införa systemet med kulturcheckar. Det föreslår kultur-och fritidsförvaltningen.