Kulturen behöver inte Alice Bah Kuhnkes pekpinnar

Genom kulturen får vi möjlighet att förstå oss själva och andra bättre. I kulturen finns utrymme för gemensam reflektion över livet och samhället. Det skapar grogrund för bildning som vidgar våra perspektiv och kan öka vår förståelse för olikheter.