Kulturen behöver mer än vackra ord

Svar på "Lokalt självstyre av kulturen", 29/12.