Kulturministern: ”Både tråkigt och allvarligt när det görs nedskärningar i kulturen”

Länsteatrarna är inte statens angelägenhet, det är kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) tydlig med när hon får frågor om varslen under sitt besök i Örebro. Ändå uttrycker hon sin stora sorg över att ensemblen i Örebro hotas av varsel.