Kulturministern: Kommunerna behöver svara upp

Nära hälften av landets kulturskolor riskerar nedskärningar och 15 kulturskolor riskerar att helt läggas ned. Det visar en rapport från Kulturskolerådet. – Nu måste kommunerna svara upp och fortsätta prioritera kulturskolorna, säger kultur -och demokratiminister Amanda Lind (MP).