Kulturskola till Sorsele

Under 2019 kommer en kulturskola, med tanken att erbjuda barn och ungdomar ett brett utbud av kulturaktiviteter och lärande, att etableras i Sorsele kommun.