Kulturskolan erbjuder kreativt dagläger på tryggt avstånd

Kulturskolan Varberg planerar att genomföra det populära daglägret Sommarkulturskolan även 2020. Aktiviteterna och lokalerna kommer att anpassas efter det rådande läget med covid-19.