Kulturskolan erbjuder kurser i bild, form, foto och filmskapande permanent

Nu är det beslutat Kulturskolans undervisning i bild, form, foto och filmskapande kommer att erbjudas permanent från och med läsåret 2019/2020.