Kulturskolan får anpassa sig till senarelagda skoldagar

Att Wisbygymnasiet senarelägger sin skoldag på grund av pandemin, påverkar i sin tur fritidsverksamheter.