Kulturskolan får nationell strategi

Måndagen 19 mars presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en nationell strategi för kommunala kulturskolan. Kulturrådet kommer ha en bärande roll i och med det nyinrättade nationella kulturskolecentret.